Remould your future

Met de kleine verbeteringen van nu, grootse impact maken op de toekomst

100% recyclebaar

Minder plastic, minder CO2

Duurzaamheid is ook onze verantwoordelijkheid, en het is de kans om verpakkingen steeds beter te maken. Voor u, voor de wereld. Want van minder plastic worden we allemaal beter. Dus zijn we altijd in beweging. Remould the future? Wij doen het al.

Minder plastic betekent minder CO2-uitstoot. Zo simpel is het. Want bij de productie van plastic komt CO2 vrij. Dus zetten we in op doelmatige verpakkingen; zo weinig mogelijk plastic, zo efficiënt mogelijk geproduceerd.

Bovendien maken we alleen monoverpakkingen. Dat betekent dat we geen polypropyleen met andere materialen mengen. Daardoor zijn al onze verpakkingen 100% recyclebaar. Bovendien beschikken wij ook over het ISCC certificaat zodat wij Bio Based PP kunnen aanbieden. Dit materiaal heeft zelfs een negatieve CO2-balans. Ook zo leveren we een bijdrage aan de wereld.

Bovendien maken we alleen monoverpakkingen. Dat betekent dat we geen polypropyleen met andere materialen mengen. Daardoor zijn al onze verpakkingen 100% recyclebaar. Ook zo leveren we een bijdrage aan de wereld.

Reduce plastic without compromise

Minder plastic

INVLOED OP HEEL DE LOGISTIEKE KETEN

We ontwikkelen vanuit kennis. Daarin hebben we de rol van voorloper of zelfs die van pionier. Die rol pakken we daadwerkelijk. Want we weten dat we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. We gebruiken onze kennis van techniek, producten, de markt, ontwikkelingen en innovaties om telkens het beste product neer te zetten. Doordat onze specialisten naar al die aspecten kijken, kunnen we grote én kleine verbeteringen doorvoeren. Want die op het oog kleinste aanpassing kan wel degelijk een grote impact hebben. Dat kleine beetje minder plastic per verpakking, betekent minder materiaal, minder CO2-uitstoot en minder transport. Daardoor zijn we van betekenis voor de volledige logistieke keten. Van de productie tot aan het schap.

Een wereld zonder plastic bestaat niet

Hygiëne, houdbaarheid, veiligheid. Plastic verpakkingen kennen grote voordelen. En hebben doorgaans ook de laagste impact op het milieu. Toch is het imago van plastic minder positief. Dat komt vooral omdat plastic verpakkingen maar al te vaak in de natuur belanden. We staan als maatschappij dus voor een grote uitdaging. Want we zullen er samen voor moeten zorgen dat plastic verpakkingen worden ingezameld. Wel kunnen we ons steentje bijdragen door kritisch te zijn en te blijven op de hoeveelheid plastic die we gebruiken. Wat is echt nodig, waar valt verder te verbeteren. Zonder in te leveren op bijvoorbeeld hygiëne of veiligheid. Daar maken we ons sterk voor. Al jaren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Laten we uw verpakkingsvraagstuk eens bespreken.

Neem contact met ons op