• en
  • nl
+31 (0) 251 262 560 info@moensmouldings.com

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij weten ons verantwoordelijk
Sociaal ondernemerschap en minimale milieubelasting zijn voor Moens Mouldings absolute vereisten voor een langetermijnvisie op een gezond en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Met behulp van de drie P’s – people, planet en profit (of prosperity) – streven we daarin naar een goede balans.

People – maatschappelijke vooruitgang
Onze medewerkers zijn het fundament van Moens Mouldings. Tevreden werknemers zijn gemotiveerd en betrokken bij het bedrijf en haar klanten. Zij zorgen voor een prettige werksfeer. Wij zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving met onder meer persoonlijk beschermingsmiddelen (geluidsbescherming, veiligheidsbrillen) en kleding. Voor onveilige situaties is een meldingsprotocol. Wij bouwen graag aan duurzame arbeidsrelaties. Medewerkers krijgen dan ook de tijd en ruimte om zichzelf, hun kennis en hun competenties verder te ontwikkelen. Dit wordt opgesteld in een persoonlijk ontwikkelplan. Zo geven we bijvoorbeeld Taalles voor Anderstaligen aan medewerkers. Wij staan graag niet alleen bekend als producent van kwaliteitsproducten, maar ook als goede werkgever.

Planet – aandacht voor onze leefomgeving
Moens Mouldings voert een actief milieu- en klimaatbeleid. Alle afvalstromen worden gescheiden ingezameld en daar waar mogelijk hergebruikt. We streven naar steeds dunnere en lichtere verpakkingen waardoor we minder grondstoffen gebruiken en besparen op transportkosten. Ons energieverbruik beperken we onder meer door hoezen te plaatsen op schroeven en gecomprimeerd verpakken. We investeren 5% van onze winst in projecten die zwerfafval tegengaan en recyclen bevorderen. Zo verkleinen we niet alleen onze eigen CO2-footprint, maar ook die van de klant.

Profit – voor duurzame economische ontwikkeling
Door winst te maken zorgen we voor het voortbestaan van Moens Mouldings. Dat zorgt voor werkgelegenheid, investeringsmogelijkheden, technische vooruitgang en levering op lange termijn. Daar profiteren we allemaal van; ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten.